Pendidikan Peringkat Rendah.

Di dalam pendidikan peringkat rendah, kami merangkumi objektif pembelajaran yang digariskan dalam kurikulum kebangsaan British menggunakan pendekatan kurikulum silang, dikontekstualkan untuk nilai-nilai kebruneian. Pelajaran direka bentuk untuk menggalakkan kemahiran berfikir kritis, penglibatan tahap tinggi dan kerjasama.

Melalui penilaian yang bermatlamat dan bermakna, kami menilai perkara yang pelajar tahu dan perkara yang perlu mereka pelajari. Ini mewujudkan aktiviti pembelajaran yang disesuaikan untuk memenuhi keperluan tersebut.Selepas ibu bapa dan guru, persekitaran pembelajaran kami bertindak sebagai guru ketiga, menggalakkan kanak-kanak menjadi aktif, berdikari dan terlibat dalam pembelajaran melalui ruang yang mesra komunikasi.
  
Persekitaran sekolah kami mempunyai pelbagai peluang untuk berfikiran terbuka yang merangsang minat kanak-kanak; menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka, menemui, mempelajari kemahiran baru dan mencapai objektif kurikulum.

Sekolah rendah kami terdiri daripada peringkat utama 1 dan peringkat utama 2 di mana kami mengikuti kurikulum kebangsaan British bagi sekolah rendah dan kurikulum huruf dan bunyi fonik bahasa Inggeris. Dalam peringkat utama 1 dan peringkat utama 2 kami meneruskan pendidikan mereka dengan membina kemahiran yang telah dipelajari oleh mereka pada tahun awal. Khususnya, kami meneruskan dan mengembangkan tahap kebebasan serta memberi peluang kepada mereka untuk mengembangkan rasa keinginan untuk tahu dan mula memperoleh sedikit autonomi dalam pembelajaran mereka.

Membina keyakinan diri
Identiti islamik yang teguh
Pembelajaran secara pengalaman