Testimonials

Ahmad Musaddiq Mohammad

Ahmad Musaddiq Mohammad

Ibu bapa kepada pelajar Pendidikan Awal kanak-kanak dan Sekolah Rendah

Kami suka bagaimana Miftah An-Nur menawarkan persekitaran pembelajaran yang mengintegrasikan tradisi ilmu keislaman dalam kurikulum mereka -- tradisi menuntut ilmu, membina sahsiah dan menghormati orang tua dan orang terpelajar. Dengan bimbingan guru-guru mereka, anak-anak kami telah menghafaz al-Quran, berzikir dan berqasidah.

Guru-guru mereka akan sentiasa memberi mereka peringatan; kami akan mengetahui perkara ini kerana kanak-kanak mengingatkan kami perkara yang sama di rumah sambil menceritakan pengalaman mereka di sekolah.

Salam, Ahmad Musaddiq Mohammad