Berita & Acara

November 5, 2023

Upacara Pemotongan Pita

Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Muhammad Ruzaini bin Pengiran Dr Haji Mohd Yakub dengan rendah hati telah merasmikan pembukaan secara rasmi Kampus baru Miftah An-Nur Islamic International School di Sungai Akar pada 5 November 2023.

Baca lagi